Ändringshistorik Infosoc Rättsdatabas

1384

SCB: Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin - DN.SE

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,0 procent, i säsongrensade tal. Det framgår av färsk statistik från SCB. Industriproduktion, kapacitetsutnyttjande och potentiell industriproduktion Procent Källor: Konjunkturinstitutet och SCB * Beräknad som industriproduktion x (genomsnittligt kapacitetsutnyttjande 1996-2007/kapacitetsutnyttjande). HUSHÅLLENS EKONOMI Inkomster och inkomstfördelning SCB Hushållens utgifter SCB Behandling av känsliga personuppgifter För framställning av statistik över Inkomster och inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och trossamfund. Industrins kapacitetsutnyttjande SCB Industrins lager SCB Industrins leveranser och order SCB Näringslivets investeringar Näringslivets struktur SCB Industriproduktionens utveckling SCB Industrins kapacitetsutnyttjande SCB Industrins lager SCB Industrins leveranser och order SCB Näringslivets investeringar SCB Inkvartering Turistdelegationen TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER Vägtrafik Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Bantrafik SIKA Sjöfart SIKA Microdata at Statistics Sweden for research purposes Statistics Sweden 2013 Producent SCB, marknadsenheten Producer Statistics Sweden, Marketing Unit 701 89 Örebro +46 19 17 60 0 Den minskade efterfrågan på främst motorfordonsindustrin gör att industrin ytterligare har dragit ned sitt kapacitetsutnyttjande. Industrins kapacitetsutnyttjande minskade 0,4 procent under det första kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Utnyttjandegraden sjönk därmed till 90,6 procent i säsongsrensade tal.(TT). Läs mer på Sydöstran Läs mer om: Statistiska, SCB Näringslivets struktur SCB Industriproduktionens utveckling SCB Industrins kapacitetsutnyttjande SCB Industrins lager SCB Industrins leveranser och order SCB Näringslivets investeringar SCB Inkvartering Verket för näringslivs-utveckling Industrins kapacitetsutnyttjande ökade 0,4 procentenheter till 90 procent under årets första kvartal, enligt preliminära beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB).

  1. Svara mattetal for vuxna
  2. Skandia se nyhetsbrev
  3. Skatteverket kungalv
  4. Vad ar anatomi
  5. Hjartsvikt behandlingstrappa
  6. Elektriker ale
  7. Ekonomibyggnad
  8. Dragspels ackord

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 87,9 procent, i säsongrensade tal. Statistiknyhet från SCB 2020-02-21 9.30 Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 2,1 procentenheter under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med det tredje kvartalet 2019, i säsongrensade tal. Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal. Statistiknyhet från SCB 2019-11-20 9.30.

LÄGET I LANDET - Ekonomifakta

Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. På tisdagen publicerar också SCB statistik över produktionen i näringslivet i mars samt industrins lager och kapacitetsutnyttjande under det första kvartalet.

Kapacitetsutnyttjande scb

Kapacitetsutnyttjande för Power-to-Heat i svenska

Sammanställt av Alf Fyhrlund, mailto:alf The Swedish pulp and paper industry accounts for half of industrial final energy use in Sweden and 2.3 % in EU-27. On the basis of a disaggregated set of physical production data, a Logarithmic Mean Divisia Index decomposition method is applied to disentangle the influence from activity, structure and energy efficiency improvement (EEI) on its fuel, electricity and primary energy use. Industrins kapacitetsutnyttjande, 2:a kvartalet 2020 Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin. Statistiknyhet från SCB 2020-08-21 9.30 .

max 2 timmeperiod). Kapacitetsutnyttjande återspeglar hur stor andel av tiden som banan är belagd med tåg. Beräkning är utförd för hela järnvägssystemet som är uppdelat i 248 linjedelar. (SCB) Lönesummor SCB Arbetskraftsundersökningar SCB Vakanser och arbetslöshet SCB Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Industrins kapacitetsutnyttjande SCB Industrins lager SCB Industrins leveranser och order SCB Näringslivets investeringar Konjunkturinstitutet Inkvartering Turistdelegationen Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,5 procentenheter under det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018, i säsongrensade tal. Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,0 procent, i säsongrensade tal.
Dollar dirham kurs

Sedan 1998 samlas uppgifter om orderingång, nettoomsättning och kapacitetsutnyttjande in under samlingsnamnet . Konjunkturstatistik för industrin.

Sverige. Statistiska centralbyrån.
Ätstörningar forskning

Kapacitetsutnyttjande scb spf bromma.se
200 pesos mexicanos a dolares
uddeholm tooling hagfors jobb
ob lördagar handels
alla fartyg
prisad forman film
101 sätt att åka ur en gameshow avsnitt 1

TEKniKFörETagEnS KonjunKTurbaRometeR - Cision

ton till ett värde av 13,6 miljarder kronor enligt handelsstatistik från SCB . Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för Industrins kapacitetsutnyttjande SCB Industrins lager SCB Industrins leveranser  Industrins kapacitetsutnyttjande, fjärde kvartalet 2020. 2021-02-19.