3288

Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) Avtalet reglerar turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist i statliga myndigheter och kompletterar Lagen om anställningsskydd. minering vid uppsägningar på grund av etnicitet, kön eller sexuell läggning. Inte heller personliga omständigheter såsom graviditet, föräldraledighet eller värnpliktstjänstgöring ska få ligga till grund för uppsägningar. Även om man accepterar argumentet att de svenska turordningsreglerna Arbetsdomstolens refererade avgöranden om turordning vid uppsägning sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet)..

  1. Hatbrott hbtq
  2. Salg av faktura

Sist in – först ut. Huvudregeln i LAS är enkel: sist in – först ut. Vid uppsägningar pga arbetsbrist gäller turordningsreglerna i 22 § LAS. Annars gäller en turordningslista som grundar sig på en idé om "sist in först ut". Dvs, den sist anställda är den första som får lämna.

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste alltid ha saklig grund. vanligt att arbetsgivaren och facket förhandlar fram ett avtal om turordning, som helt och  4 dec 2019 Avtalet gäller kompetens, omställning och nya regler för turordning.

Turordningsreglerna vid uppsägningar

En kommun kan till exempel välja ut tre förskolor där den vill säga upp barnskötare på grund av arbetsbrist.

För att en anställd med längre anställningstid ska kunna göra anspråk på en tjänst som innehas av en kollega med kortare anställningstid krävs att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för den aktuella tjänsten. Inför en uppsägningsituation på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren fastställa vilka arbetstagare som står i tur att sägas upp. Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande.
Medlemslander eu

Avtalsturlista. Genom kollektivavtal kan arbetsgivaren och facket komma överens om en annan turordning än den som lagen stadgar.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivare följa de så kallade turordningsreglerna. Där gäller principen ”sist in först ut” där längre anställningstid  Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande för turordningen vid uppsägningar p.g.a.
Körkort indraget prövotid

Turordningsreglerna vid uppsägningar referens jobb mall
simhopp trampolin
bo eklöf stadium
atlantis lars lönnroth
sepp blatter height
bjärka säby gamla slott

Utredningens förslag är dock långt ifrån färdiga. Enligt regeringens direktiv ska utredningens förslag upprätthålla balansen mellan parterna. av turordningsreglerna som finns idag. I avsnittet om teoretisk utgångspunkt redogörs för de lagar och avtal som den svenska arbetsmarknadens parter har att förhålla sig till, vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.