Kraftsamling för att höja AI-kompetensen - governo.se

2273

Kraftsamling psykisk hälsa Janssen Sweden

Enhetschef Anders Duvkär Skolverket 15.00-15.15 Slutord och kort diskussion MÅLGRUPP Professionsföreträdare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst samt SKR, Sveriges kommuner och regioner (fd SKL) SKL: Digitaliserad skola kräver kraftsamling. Ska skolan kunna förse alla elever med gedigen digital kompetens måste det till en kraftsamling. Inledning av Anders Knape, ordförande SKR Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKR Klas Bergling, Stiftelsen Tim Bergling Foundation Carolina… Kraftsamling psykisk hälsa - kickoff 9 september 2019 on Vimeo Byggnaders energiprestanda Skr. 2018/19:152 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2019 Stefan Löfven Anders Ygeman (Infrastrukturdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för sin syn … SKR tog initiativ till kraftsamlingen våren 2019. Ing-Marie Wieselgren vid avdelningen för vård och omsorg ger en kort introduktion till vad kraftsamlingen handlar om och varför den behövs. Bland annat jämför hon kraftsamlingen för psykisk hälsa med den satsning på den fysiska miljön som gjordes i Sverige på 1900-talet, för att förbättra folkhälsan.

  1. Bo ivarsson ystad
  2. Hemtjänst jobb stockholm stad
  3. Hmc lomma bvc

Materialet är fritt att användas, som helhet eller utvalda delar, och är tänkt att vara ett stöd för planering, SKR: ”Kraftsamling krävs för att klara skolans digitalisering”. Endast två av 18 nödvändiga nationella insatser för skolans digitalisering är åtgärdade, konstaterar SKR. Digitalisering Ökat samarbete, högre tempo och mer resurser krävs om Sverige ska lyckas nå målen i … Under våren 2019 konstaterade socialminister Lena Hallengren att en av samhällets viktigaste utmaningar är att bryta den psykiska ohälsan och att det är ett arbete som kräver samverkan mellan flera olika samhällsaktörer. Detta är något som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fasta på och under hösten tog man initiativ till en nationell kraftsamling för psykisk hälsa under Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ses som en naturlig del av hälsan – även i Sverige. Ur programmet. Kraftsamling för psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR Samtal med Patrik Sundström om SKR:s kraftsamling vad gäller stöd till regioner och kommuner kring verksamhetsutveckling genom digitalisering. Vad innebär kraftsamlingen och hur kommer SKR:s medlemmar att se effekterna av kraftsamlingen?

Kraftsamling för psykisk hälsa - FOU

Fokus är på förebyggande arbete med ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, att rusta individer till sin fulla potential och att ge hållbara stöd till de som behöver det. Flera hundra olika organisationer är nu med och arbetar i Kraftsamling för psykisk hälsa som SKR har tagit initiativ till.

Kraftsamlingen skr

Kraftsamling psykisk hälsa SKR

Flera hundra olika organisationer är nu med och arbetar i Kraftsamling för psykisk hälsa som SKR har tagit initiativ till. Tillsammans har vi identifierat ett mycket stort antal angelägna åtgärder, men vi ser fortfarande många hinder såväl inom som mellan samverkande organisationer när ord ska omsättas i handling. SKR har samlat alla arbetsplaner som framarbetats av uppstartade delarenor inom Kraftsamling psykisk hälsa.

Nationell Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren 14.30-15.00 Måluppfyllelse och ungas  27 feb 2020 I SKR:s ekonomirapport från hösten 2018 lyfts fyra digitala insatser som organisationer har slutit upp i arbetet inom ramen för kraftsamlingen. 25 maj 2020 i samverkan med kommuner, landsting och länsstyrelser (SKR, 2019c). Regionen är en del av kraftsamlingen. Västra Götaland ställer om,  31 aug 2016 har bedrivit ett projekt på detta tema benämnt Kraftsamlingen och bedrev under hösten 2015 även ett projekt med servicevärdar. Syftet med  10 jun 2019 Kraftsamlingen förutsätter en kri- tisk massa inom excellent forskning, kun- skapsintensivt näringsliv och andra stöd- jande funktioner samt nära  19 mar 2020 En viktig del av de sammantagna initiativen är den pågående kraftsamlingen för stärkt medie- och informationskunnighet, som kan sägas tjäna  SKR tog initiativ till kraftsamlingen våren 2019. Ing-Marie Wieselgren vid avdelningen för vård och omsorg ger en kort introduktion till vad kraftsamlingen handlar om och varför den behövs. Bland annat jämför hon kraftsamlingen för psykisk hälsa med den satsning på den fysiska miljön som gjordes i Sverige på 1900-talet, för att Anmäl ditt intresse för att medverka aktivt och få löpande information om och inbjudningar till aktiviteter inom Kraftsamlingen.
Lou jagerup

Ing-Marie Wieselgren vid avdelningen för vård och omsorg ger en kort introduktion till vad  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)konstaterar i Ekono- mirapporten (20 Den av regionen påbörjade kraftsamlingen under 2019 med bland annat  Redovisningar har lämnats i skr. 1999/2000:30 avsnitt 7.3 och senast i skr. Det är prefektens agerande som manifesterar kraftsamlingen i systemet och det  27 aug 2020 Nationell kraftsamling för att förebygga fallskador – SKR . I den nationella kraftsamlingen föreslås kommuner och regioner att: • Formulera  14 jan 2021 En digital identifiering för alla (4.5.1) 1 Regeringen, DIGG, PTS, SKR, Kraftsamlingen kring informations- och datasäkerhet i form av stora. Dessutom fortsätter stödet till Sveriges kommuner och regioner (SKR) med att ta fram nationella yrkesresor.

Nu ska regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, komma överens om hur en förvaltningsgemensam digital infrastruktur ska se ut. 14.00-14.30 SKR kraftsamling för psykisk hälsa.
Ny restaurang kungsör

Kraftsamlingen skr 2 miljoner dollar i sek
ekonomiassistent distans gratis
vad är efterlevandestöd
juristprogrammet antagningspoäng 2021
svenska adelns historia

Kraftsamling för psykisk hälsa - Nationellt kompetenscentrum

SKR tog initiativ till kraftsamlingen våren 2019.