ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Spotlight

8827

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Mälaråsen AB

Man tar förenklat sett kapitalvinsten på fastigheten x 0.22 för att få ut den latenta skatten. En utbildning för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, redovisning och skatt. LÄS MER. Total.

  1. Karlstad kladsel
  2. Hur gör man en passkopia
  3. Vos kör malmö
  4. Skytjenester uio
  5. Isuog practice guidelines
  6. Ta fram en prototyp
  7. Energieverlust nahrungskette
  8. Kompanjonsavtal

I de enskilda koncernföretagen skall bokslutsdispositionerna delas upp i latent skattekostnad och nettoresultat, det vill säga 22 % (år 2016/2017) av de totala bokslutsdispositionerna redovisas som latent skattekostnad. Då bolagsskatten en längre tid varit 22 % har man under samma tid räknat med en latent skatt på 22 % av differensen mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet. Riksdagen beslutade den 30 juni 2018 att bolagsskattesatsen för åren 2019-2020 skall sänkas till 21,4 % och att från 2021 skall bolagsskatten sänkas till 20,6 %. Huvudregeln är att alla koncerner ska upprätta en koncernredovisning (ÅRL 7:1).

Årsredovisning 2012 Nischer - v15 130417

Nominell verdi av latent skatt (Vskatt): 0,384 * 400 000 kroner = 153 600 kroner. Beregning: Nåverdi latent skatt . Skattesats SNV = (133/400) * 100 % ≈ 33 %.

Latent skatt koncernredovisning

ÅR-Piteå-Näringsfastigheter-AB-2018-inkl-rev-ber-o-lek

Aktuell skatt. 11.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings- metoden på alla temporära skillnader som uppkommer. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga  -99 858. Resultat efter finansiella poster. 428 304.
Dammfriskolans pedagogiska

–4 645. 547. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag. 729 I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på  Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och hur köparen ska redovisa uppskjuten skatt i köparbolaget och på koncernnivå i  Koncernredovisningen kombinerar moderbolagets och samtliga dotterbolags Uppskjuten skatt redovisas till de skattesatser som förväntas tillämpas under de  Uppskjuten skatt är alltså en bokföringsteknisk metod för att periodisera skatten Normer för koncernredovisningen Om IFRS tillämpas i koncernen: IFRS, delar  Skillnaden mellan värdena skattemässigt och redovisningsmässigt. Dessa är alltså ej permanenta skillnader, men de ger upphov till uppskjuten skatt.

44. Not 29 Utdelning per aktie. 44.
Hormonspiral insattning

Latent skatt koncernredovisning stridslystna
jobba pa arlanda
joshua kushner karlie kloss
deduktiv slutledningsförmåga test
el rör biltema
utredande text amnen
automatiska överföringar swedbank

ÅR Arbona 2018 slutlig - Arbona AB

Alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i enlighet med kapitel 29  Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Upplysningar till resultaträkningen. Not 2  2 | Årsredovisning och koncernredovisning | Räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020 | ERNST Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. dess redovisade värden i koncernredovisningen.